Scroll to top

Wij ondersteunen en adviseren advocaten en advocatenkantoren op alle strategische en bestuursgebieden.

Werkdomeinen:

Organisatie en structurering van de associatie

Leiderschap en teammanagement

Overname firma of klantenportefeuille, fusie

Business development, branding en marketing

Klantgerichtheid

Optimalisatie van processen, efficiëntie en performantie

Missie, visie, gedeelde waarden

Loopbaan coaching (inclusief toegang tot het partnerschap)

Human resources: beloningsbeleid, rekrutering, diversiteit

Bedrijfsmodel - alternatieve prijs- en factureringsmodellen - winstgevendheid

Innovatie - Design Thinking

Prestaties

Coaching

Individueel

Collectief

Trusted advisor

Deelname aan werkgroepen

Deelname aan de raad van bestuur

Expertise

Diagnose en strategische aanbevelingen

Debatconferenties

Opleidingen en workshops

Facilitering en collectieve intelligentie

Animatie van vennotenretraites

Animatie van teamsessies

Voorbeelden

Missie/visie/waarden

“We willen samen nadenken over ons gemeenschappelijke “Waarom”, en onze associatie nieuw leven inblazen”

(seminarie beroep doende op de collectieve intelligentie van het kantoor, vaststelling van prioriteiten vertrekkend vanuit het gemeenschappelijke “Waarom”, opvolging van de aldus gedefinieerde projecten)

Innovatie

“We willen luisteren naar de behoeften van onze klanten en onze diensten aanpassen”

(interview met “key accounts”, presentatie en brainstormworkshop, prioriteiten bepalen, opzetten taskforces ter concretisering, testen, bijsturen )

Partnerschap / HR / Vertrouwen en samenwerking

“We willen onze methode van winstverdeling tussen partners herzien”

(individuele interviews met de partners, facilitering van workshops om de partners op één lijn te brengen met de nieuwe integratiemechanismen, monitoring van de implementatie)

“We hebben behoefte aan nieuwe profielen, maar missen daarvoor een duidelijke visie”

(detectie van behoeften, definities van profielen, beoordeling van kandidaten)

Partnerschap / leiderschap

“Medewerkers klagen over het gedrag van bepaalde partners. We zijn bang ze te verliezen”

(debatconferentie over teammanagement, 360 ° assessment, individuele coaching trajecten, moderatie van teamvergaderingen)

Bedrijfsmodel

“Onze afdeling X is niet winstgevend. Hoe dit verhelpen

(analyse van de waardecreatieketen en boekhoudkundige gegevens, klantendatabase, evaluatie van ingezette middelen en verkregen resultaten, presentatie en discussieseminarie, optimalisatie van het bedrijfsmodel)

Klantgerichtheid

“We weten niet wat onze klanten van ons vinden

(implementatie van een methode om klanten feedback te verzamelen, feedbackseminarie en vertaling naar concrete aanpassingen)

Business development

“Veel van onze geassocieerde medewerkers zijn getalenteerde experts, maar worstelen met Business development. Hoe kunnen we ze steunen? »

(workshop voor het delen van “best practices”, individuele coaching trajecten)

Marketing et branding

“We willen ons imago moderniseren / we willen ons imago herdefiniëren na een fusie”

(brainstormen rond de nieuwe identiteit, definitie van het “brand idea”, marktpositionering, implementatiestrategie)

“We zijn niet bekend bij jongeren en hebben moeite met rekruteren”

(seminar collectieve intelligentie rond de identiteit en het merkimago van het bedrijf, definitie van ontmoetings- en communicatiemogelijkheden om jonge kandidaten beter te bereiken)

Organisatie/optimalisatie van de processen

“We willen onze kosten verlagen en de kwaliteit verhogen”

(in kaart brengen van de processen – menselijke en technologische – voor waardecreatie en ondersteuning, identificatie van waardeverlies punten, corrigerende maatregelen)

“We willen onze besluitvormingsorganen verbeteren om snellere en beter geïnformeerde beslissingen te nemen”

(analyse van de werking van de organen, interview met partners, interactief seminar voor feedback en reflectie)

Inclusie/diversiteit

“Onze klanten bekritiseren ons vanwege het gebrek aan diversiteit in de profielen van onze partners en senior medewerkers. Om deze reden verliezen we pitches. Hoe te reageren?”

(Werken aan de bedrijfscultuur: wat zijn concreet de gedragingen die worden gewaardeerd en beloond binnen de associatie? Anonieme individuele interviews, presentatie- en discussieseminars, omzetting van ideeën in concrete, zichtbare en meetbare acties)